Kalıplaşmış Sözler


Kalıplaşmış Sözler
 • Ata Sözü
 • Acele işe şeytan karışır.
 • Acı acıyı bastırır.
 • Aç acıyı su sancıyı alır
 • Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
 • Aç aman bilmez.
 • Aça sekiz yorgan örtmüşler yine uyuyamamış.
 • Adam kıtlığında keçiye Abdurrahmançelebi derler.
 • Adam olacak oğlan doğuşundan bellidir.
 • Adı çıktı dokuza inmez sekize.
 • Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
 • Akacak kan damarda durmaz.
 • Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir.
 • Alacakla verecek ödenmez.
 • Allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir.
 • Allah’ın bildiği kulundan saklanmaz.
 • Alına yazılan başa gelir.
 • Almadan vermek Allah’a mahsustur.
 • Alışmış kudurmuştan beterdir.
 • Anasına bak kızını bak kızını al, kenarına bak bezini al.
 • Ben hadımım der , o oğuldan kızdan ne haber der.
 • Besle kargayı oysun gözünü.
 • Bir günlük beylik beyliktir.
 • Bir koyundan iki post çıkmaz.
 • Boşboğaza ateşe atmışlar, odun yaş diye bağırmış.
 • Başa gelen çekilir.
 • Bedava atın dişine bakılmaz.
 • Bir tutam tarhana varsa ehline pişirt.
 • Can boğazdan gelir.
 • Can çıkmadan huy çıkmaz.
 • Canı yanan eşek attan Yörük olur.
 • Cennetin kapısını cömert açar.
 • Çayı görmeden paçaları sıvama.
 • Çirkefe taş atma üstüne sıçrar.
 • Çiviyi çivi söker.
 • Çıkmadık canda ümit vardır.
 • Çocuktan al haberi.
 • Çocuğun yediği helal, giydiği haram.
 • Çocuk düşe kalka büyür.
 • Çok karıştırma altından çapanoğlu çıkar.
 • Evdeki Pazar çarşıya uymaz.
 • Evlenen ile ev yapana Allah yardım eder.Fazla mal göz çıkarmaz.
 • Fitil fitil burnundan gelsin.
 • Garip kuşun yuvasını Allah yapar
 • Gecler gebedir gün doğmadan sultan doğar.
 • Geç olsunda güç olmasın.
 • Gelen gideni aratır.
 • Geleceği varsa göreceği de var.
 • Giden ağam gelen paşam.
 • Gökyüzünde düğün var deseler kadınlar merdiven krarlar.
 • Gönül kimi severse o güzel odur.
 • Göz görmeyince gönül katlanır.
 • Göz terazi akıl mizan.
 • Güvenme varlığa düşersin darlığa.
 • Güvendiği dağlara kar yağdı.
 • Ha Ali Hoca, ha Hoca Ali.
 • Havla demesini de bilirim helva demesini de
 • Hazır yemeğe dağlar dayanmaz.
 • Hazırı sakla Hızır’a lüzum kalmaz.
 • Her işin başı sağlık.
 • Misafir umduğunu yemez bulduğunu yer.
 • Ne ekersen onu biçersin.
 • Nereye gidersen okka dört yüz dirhem.
 • Oldu olacak kırıldı nacak.
 • Onunla aşık atılmaz.
 • Oynamasını bilmeyen kız yerim dar dermiş, yerini bulmuşlar bu sefer yenim dar demiş
 • Ödünç yiyen kesesinden yer.
 • Öğüt veren çok olur ama ekmek veren olmaz
 • Ölüm dirim bizim için.
 • Ölümden öte köy yok
 • Öz ağlamayınca göz ağlamaz.
 • Parayı veren düdüğü çalar.
 • Pilavı yiyen kaşığı yanında taşır.
 • Sabah ola hayır ola.
 • Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı da atlas
 • Sebepsiz kuş uçmaz.
 • Serçeden korkan darı ekmez.
 • Sındırgıyı sıyırmış kara ağaca kandil bağlamış.
 • Sırrımı düşman bilmesin dersen dostuna açma.
 • Sona kalan dona kalır.
 • Sora sora Kabe bulunur
 • Söyleyene bakma söyletene bak.
 • Su testisi su yolunda kırılır.
 • Su içene yılan bile dokunmaz.
 • Suyun çağlamazından insanın söylemezinden kork.
 • Şahin sinek avlamaz.
 • Takdirle yazılan tekbirle bozulmaz.
 • Takke düştü kel göründü.
 • Tavuk bile su içerken göğe bakar.
 • Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.
 • Tereciye tere satılmaz.
 • Tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider.
 • Tıngır elek tıngır saç.
 • Tok ağırlamak güçtür.
 • Üşenenin oğlu kızı olmaz.
 • Üzümün çöpü var armudun sapı var.
 • Üzerliksin havasın her derde devasın.
 • Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır lezzeti.
 • Ummadığın taş baş yarar.
 • Unumuzu eledik eleğimizi astık.
 • Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.
 • Arsızın yüzüne tükürmüşler, yağmur yağıyor demiş.
 • Aslını saklayan haramzadedir.
 • Asilzadeden kemlik gelmez.
 • Ateş düştüğü yeri yakar.
 • Ateş olsa cürümü kadar yer yakar.
 • Ayranı yok içmeye, tahtırevanla gider gezmeye.
 • Ayvaz kasap, hep bir hesap.
 • Az veren candan çok veren maldan.
 • Azıcık aşım kaygısız başım.
 • Babası oğluna bir bağ bağışlamış, oğlu babasına bir salkım üzüm vermemiş.
 • Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var.
 • Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
 • Bal tutan parmağını yalar.
 • Balık baştan kokar.
 • Baş olda istersen eşek başı ol.
 • Baş kırılır fes içinde, kol kırılır yen içinde.
 • Başa gelmeyince bilinmez.
 • Başa gelen çekilir.
 • Bedava sirke baldan tatlıdır.
 • Çok söylenme arsız olur, parsız koma hırsız olur.ü
 • Dabak beğendiği deriyi yerden yere vurur.
 • Deli deliden imam ölüden hoşlanır.
 • Denizden geçer çayda boğulur.
 • Dertsiz başını derde sokma
 • Dilenciye sucuk vermişler, eğri diye beğenmemiş.
 • Döngelle oruç tutulmaz
 • Düğünsüz ev olur, ölümsüz ev olmaz.
 • Düşmez kalkmaz bir Allah.
 • Eceli gelen köpek cami duvarına işer.
 • Ekmeksiz ev, köpeksiz köy olmaz.
 • El elden üstündür.
 • Elle gelen düğün bayram.
 • Ellini sallasan ellisi, başımı sallasan başı tellisi.
 • Eli işte aklı oynaşta.
 • Elifi görse mertek sanır.
 • Erenlerin sağı solu olmaz.
 • Et tırnaktan burun yüzden ayrılmaz.
 • Evvela iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele.
 • Evli evinde köylü köyünde gerek.
 • Her koyun kendi bacağından asılır.
 • Her kuşun eti yenmez.
 • Herkesin tenceresi ayrı kaynar.
 • Horoz ölür gözü çöplükte kalır.
 • Huylu huyundan vazgeçmez.
 • İğne İle kuyu kazılmak.
 • İbadette gizli kabahatte.
 • İki el bir baş içindir.
 • İki su bir ekmek yerini tutar.
 • İnsan ne oldum dememeli ne olacağım demeli.
 • İşin yoksa şahit ol, borcun yoksa kefil ol.
 • İşten artmaz, dişten artar.
 • İt ite it de kuyruğuna buyururmuş.
 • İyilik ette denize at, balık bilmezse Halik bilir.
 • İzan dedikçe uzanıyor.
 • Kabahat samur kürk olsa kimse üzerine almaz.
 • Kalburla su taşınmaz
 • Kaşığı ile yedirir, sapı ile göz çıkarır.
 • Kaşığı herkes yapar sapını denk getiremez.
 • Kaz gibi ağzını açacağına gözünü aç.
 • Kel ilaç bulsa kendi başına sürer.
 • Kimin arabasına binerse onun türküsünü çalar.
 • Kılavuzu karga olanın burnu boktan çıkmaz.
 • Kırk yıllık kani olur mu yani.
 • Kısmetse gelir Hint’ten Yemenden, kısmet değilse ne gelir elden.
 • Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla.
 • Korkunu ecele faydası yoktur.
 • Köprüden geçinceye kadar ayıya dayı derler.
 • Köpek bile sahibini ısırmaz.
 • Köpek kocayınca kedilerin maskarası olur.
 • Köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağar.
 • Kul bunalmayınca Hızır yetişmez.
 • Kurunun yanında yaşta yanar.
 • Kuzguna yavrusu güzel görünür.
 • Mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi.
 • Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
 • Maşa varken elini akma.
 • Meranın iş görmek değil kalaycılar gibi kıç sallamak.
 • Meyhaneciden şahit istemişler, bozacıyı şahit göstermiş.
 • Uyku uykunun mayasıdır.
 • Vakitsiz öten horozu kesereler.
 • Vermeyince Mabut, neylesin Mahmut.
 • Vücut kocar, gönül kocamaz.
 • Yağmur olsa kimsenin tarlasına yağmaz.
 • Yalan, yalan bu yalan deveyi yuttu bir yılan.
 • Yananla yenene bir şey dayanmaz.
 • Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.
 • Yedisinde ne ise yetmişinde de odur.
 • Yemin etsem başım ağrımaz.
 • Yiğit lakabı ile anılır.
 • Yiyen bilmez doğrayan bilir.
 • Yoktan yonga kopmaz.
 • Yüz yüzden utanır.
 • Yüzdük yüzdük kuyruğa geldik.
 • Yuvayı yapan dişi kuştur.
 • Zaman sana uymazsa sen zamana uy.
 • Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt ovada yolunu şaşırır.
 • Zora dağlar dayanmaz.
  Züğürt olup düşünmektense uyuz olup kaşınmak daha iyidir

Yayınlanma Tarihi: 05 Ocak 2021

Kategori: Güzel Sözler

Görüntüleme: 160 Defa

Etiketler:


Okuduğunuz şarkı sözlerinin müziklerini, Mp3'lerini indirmek ve dinlemek için : Mp3 İndir adresinden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.