Sabır Sözleri


Sabır Sözleri

Bu sayfamıza Sabır sözleri, sabırla ilgili sözler, sabır ile ilgili sözler, sabır ile ilgili ayetler, sabırla ilgili ayetler, sabır ile ilgili hadisler konulu bir yazı hazırladık. Sabretmek her kişinin yapacağı bir iş değildir. Günümüzde maalesef artık insanlar birbirine hiç sabır gösteremez hale geldiler. En küçük bir olay da bile tartışma çıkarak olay büyüyebiliyor. Sabırla ilgili hadisleri de yazımız içerisinde bulabilirsiniz.

Sabretmek karşındakine razı olmak değildir, sabretmek sonuna kadar mücadele etmektir.

Hayatta sabırlı olmak lazım, zorluk olmadan güzellik ve bolluk olmaz.

Güçlü birisi olabilirsiniz ama sabırlı birisi olursanız daha çok kazanırsınız.

Sabretmek sabır sözleri ile olmuyor, önceden ben sabrederim demekle olmuyor, başına bir iş gelmeyince insan neyin ne olduğunu bilmiyor.

Sabır kendini kaybetmeden, yaşamayı bırakmadan acıyı sineye çekmektir, sinedeki acıyla birlikte yaşamaktır.

Bazen sabredersiniz acınıza bir çara bulursunuz, kimiz zamanda sabrettikçe acı çekersiniz.

Hayatta üç şeyin başına bir kötülük gelmeden tam anlamıyla göremezsin; eşin, dostun ve sabrın.

Sabır bir zincirin halkaları gibidir, sen bir günü kopacak zannedersin ama sabrettikçe o kenetlenerek sana daha güçlü olarak gelir.

Ne demiş Mevlana Rumi Hazretleri “ Sabır, ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder.”

Efendimiz bir hadisinde ne güzel söylemiş” Can yakan sabretsin, canı yakan yanacağı günü beklesin.”

İstediğimiz her şey anında olsaydı, dileklerimizin hepsi her zaman gerçekleşseydi, o zaman sabrın bir önemi kalmazdı. Ve sabır sabırlı olmasına güzel bir nimettir ki, insanı olgunlaştırır.

Sabretmek susmak değildir, sabır gönülden kopan feryattır duyulmayan, sabır her insanın yapacağı bir iş değildir.

Yüreğinde isyanların, feryatların koptuğu ama, dış görünüşünde sessizliğin hakim olduğu şeydir sabır.

Hayatta bir yere gelmek veya bir işte başarıyı yakalamak için çok sabır etmelisiniz. Eğer sabırla ve başarı adımlarını sağlam atan birinin başarısı da mutluluk verici olur. Ama kısa yoldan yükselmek veya zengin olmak gibi hayaller peşinde koşanlar, başarıyı yakalasalar veya zengin olsalar bile düşüşleri sert olacaktır.

Hayatta kendin ol, kendin gibi yaşa ve sabır et, başkalarının yaşamına özenip onlar gibi olmaya çalışman hem seni yorar, hem de kendi kimliğini kaybetmene sebep olur.

Sabırla yapılan bir iş, besmele ve dua ile açılan ramazan orucu kadar değerlidir.

Evlatlarınıza ve eşinize karşı sabırlı olun, onlara sabır gösterilmesi siz yüceltir. Gatlop Matre

Bir dua yapıp arkasından duam kabul olmadı demek sabırsızlığın göstergesidir.

Karşılaştığın küçük sorunları çözme noktasında sabır gösteremezsen, büyük denizlere yelken açamazsın.

Sabretmek sadece sevdiklerine değil, tüm insanlara olmalıdır. Çünkü bugün sabrettiğin yarın sevmediğin, bugün sevmediğin yarın sevdiğin olabilir.

Sabırla ilgili atasözlerinden en anlamlısı öfkeyle kalkan zararla oturur” atasözüdür. İnsanın gösterecek olduğu saniyelik bir sabır belki onu büyük felaketlerden koruyacaktır.

Sabır dervişin ekmeğidir, sabır sevdalının aşk ateşiyle yanmasıdır.

Her kapının bir anahtarı vardır. Asıl olan o anahtarı bulabilmek için sabrı kaybetmemektir.

Sabır insanın kendisine yapmış olduğu en büyük iyiliktir. Öfke ise kendine yapmış olduğu en büyük kötülüktür.

Sabır acı ama meyvesi tatlıdır. Sabır her bahçede yetişmeyen nadide bir çiçektir.

Eğer bir işte sabırlı olmayı öğrenirsen o işte mutlaka başarıyı yakalayacaksın.

Nasıl ki bir tohumun toprağa atılması, fide olması, büyüyüp ağaç olması zaman ve sabırla oluyor, bir insanında doğup büyümesi ve yetişkin bir insan olması sabırla olur.

Sabırla İlgili Ayetler –Sabırla İlgili Bazı Ayetler
Şu haIde, güzeI bir sabır göstererek sabret. (Mearic Suresi, 5)

Ve sabret. Gerçekten AIIah, iyiIik yapanIarın ecrini kaybetmez. (Hud Suresi, 115)

SabredenIer ve saIih ameIIerde buIunanIar başka. İşte, bağışIanma ve büyük ecir bunIarındır. (Hud Suresi, 11)

Nice peygamberIe birIikte birçok Rabbani savaşa girdiIer de, AIIah yoIunda kendiIerine isabet edenden doIayı ne gevşekIik gösterdiIer, ne boyun eğdiIer. AIIah, sabredenIeri sever. (AI-i İmran Suresi, 146)

Ancak sabredenIere mükâfatIarı hesapsız oIarak ödenecektir. Kuran-ı Kerim

YaInız sabredenIere, ecirIeri sonsuz oIarak ödenecektir. Zümer Suresi / 10

Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onIar da aniden üstünüze çuIIanıverirIerse, Rabbiniz size meIekIerden nişanIı beş bin kişiyIe yardım uIaştıracaktır. (AI-i İmran Suresi, 125)

Ey iman edenIer, sabırIa ve namazIa yardım diIeyin. Gerçekten AIIah, sabredenIerIe beraberdir. (Bakara Suresi, 153)

Ey iman edenIer, sabredin ve sabırda yarışın, nöbetIeşin. AIIah’tan korkun. UmuIur ki kurtuIursunuz. (AI-i İmran Suresi, 200)

AndoIsun, Biz sizi biraz korku, açIık ve bir parça maIIardan, canIardan ve ürünIerden eksiItmekIe imtihan edeceğiz. Sabır gösterenIeri müjdeIe. (Bakara Suresi, 155)

SabredenIer, doğru oIanIar, gönüIden boyun eğenIer, infak edenIer ve ‘seher vakitIerinde’ bağışIanma diIeyenIerdir. (AI-i İmran Suresi, 17)

OnIar, CaIut ve ordusuna karşı meydana (savaşa) çıktıkIarında, dediIer ki: “Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, adımIarımızı sabit kıI (kaydırma) ve kafirIer topIuIuğuna karşı bize yardım et.” (Bakara Suresi, 250)

Sabırla İlgili Hadisler
Pehlivan, insanları güreşte yenen değildir, bilakis, hiddet anında kendisini zabteden ve iradesine sahip olandır. Hz. Muhammed S.A.V

Sabır, imanın yarısıdır. Hz. Muhammed S.A.V Hadis-i Şerif

Şu muhakkak ki, kim (istemeyip) iffetli kalmak isterse, Allah onu iffetli kılar. Kim de sabretmeye çalışırsa, Allah ona da sabır ihsan eder. Kim insanlardan müstağni olmak isterse, Allah onu müstağni kılar. Sizlere sabırdan daha hayırlı ve sabırdan daha geniş hiçbir atiyye asla verilmemiştir. (Hz. Muhammed S.A.V)

Sabır güzeldir, fakat yoksullarda olursa daha da güzel olur. Hz. Muhammed S.A.V

Sabırla İlgili Sözler
Azim ve sebat, insanların en büyük yardımcısıdır. (Hz. Ali)

Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır, zira her iş onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mümine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır. (Mevlana)

Sabırlı bir adamın öfkesinden sakınınız.” (La Rochefoucauld)

Acıya sabredip, uğradığı felaketi gizlemesi ve kimseye şikâyet etmemesi, kişinin Allah’ı iyi tanımış olmasındandır. (İmam Gazali)

Sabrın sonu selamet, sabır hayra alamet, bela sana kahretsin; sen belaya selam et. (Necip Fazıl Kısakürek)

Sabır, umut etmek sanatıdır.” (Vauvenargues)

Karşınıza bir zorluk çıktı mı, şikayet etmeyin bilakis Allah´a şükredin. Çünkü size zekânızı işletmek, güç ve kuvvetinizi göstermek fırsatını vermiştir. (Gassion)

Sabır, biraz da zaman güçten, öfkeden daha yaman. (La Fontaine)

Sabır saadeti ebedi kalır, sabır kimde ise o nasip alır. (Yunus Emre)

Sabır ve zaman; işte benim bahadır askerlerim. (Leo Tolstoy)

Sabırlı olun, zira bulutlar ağlamasa, yeşillikler nasıl gülebilir? Aceleci olmayın, maksada sabırla erişilir, acele ile değil. Alelâde otlar iki ay içinde, kırmızı gül ancak bir yılda yetişir. Tencerede bile yavaş ve ustaca kaynayan yemek, delice kaynayandan daha lezzetlidir. (Mevlana)

Sabrın en büyüğü, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı sabretmektir.

Hoşlanmadığınız bir şey, belki de sizin için hayırlıdır. Bunun dışında yaptığınız yorumlar ve üzülmeler gereksizdir, biçaredir. Unutmayın; Sopayla kilime vuranın gayesi, kilimi dövmek değil, tozu almaktır. (Hz.Mevlana)

Sabırsız kişi, iki kez bekler. (Mack Ginnis)

Büyük işler güç sayesinde değil, sebatla elde edilir. (Samuel Johnson)

Sonunda dediğim olacak ise, benden daha sabırlı insan bulamazsınız. (Margaret Thatcher)

İlim üç şeydir: Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. (Şemsi Tebrizi)

Sevinç kapısının anahtarı sabırdır. (W.Jacobs)

Ey Can, sana bir daralma gelirse, yararınadır; Kaygılanma. Sürekli yaz mevsimi olsaydı, güneş bahçeyi yakıp kavururdu. (Mevlana)

Bana beni sorarsan, ben zamanın bütün olaylarına sabırla direnirim. (Hz. Ali)

Bedende baş ne ise, imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi, sabırsız da iman olamaz. (Hz. Ali r.a.)

Olmadı diye sızlandığın dua’ya, gün gelir olmadı diye şükredersin. (Şemsi Tebrizi)

Sabrı olmayanlar ne kadar fakirdirler. (Shakspeare)

Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz, şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. (Şeyh Edebali)

Sabır, boyun eğmek değil, mücadele etmektir. (Hz. Ömer)

İnsan beklemeyi, genellikle artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir. (Voltaire)

Yiğitlik intikam almakta değil, tahammül göstermektedir. (William Shakespeare)

Her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi, yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz, kırarak değil. (Hz. Mevlana)

Olur da bir işi başarıp başarıp başaramayacağınızdan emin olamazsanız, işe başlamaktansa sabırlı olmayı seçin. (Geoffrey Chaucer)

Her güç sabır ile zaman birleştirilerek sağlanır.” (Balzac)


Yayınlanma Tarihi: 06 Ocak 2021

Kategori: Güzel Sözler

Görüntüleme: 356 Defa

Etiketler:


Okuduğunuz şarkı sözlerinin müziklerini, Mp3'lerini indirmek ve dinlemek için : Mp3 İndir adresinden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.